Obalni pojas - Baška

Obalni pojas - Baška

Program
Javno
Lokacija
Baška (Krk), Hrvatska
Klijent
Općina Baška
Godina
2016
Status
Natječajni rad
Veličina
9402 m²

Nastanak obalnog prostora Baške u svome tradicijskom kontekstu temelji se na vernakularnom urbanističkom razvoju prepoznatljivom za naselja na obalama Mediterana. Potez rive, s pripadajućim proširenjima okolnih ulica koje se na nju spajaju, najvažniji je dio javnog prostora. Ova cjelina je platforma za raznovrsne i svakodnevne društvene aktivnosti.Predloženim rješenjem afirmirana je uloga partera u objedinjavanju prepoznatih vrijednosti u prostoru. Nenametljivim i cjelovitim oblikovanjem rive naglasak je stavljen na postojeću zgusnutu strukturu koja prati ulicu Palada cijelom njenom dužinom. Novi odnos prema toj urbanoj kulisi definiran je postavom homogenog kamenog opločenja gotovo cijelom površinom obuhvata. Zelenilo zatečeno unutar obuhvata oplemenjeno je izvedbom novih rubnjaka podignutih na razinu koja omogućava zaustavljanje pješaka i sjedenje. Na ovaj način stvara se unificirani prostorni okvir kojim i sami "zeleni otoci" postaju dijelom novog urbanog mobilijara. Korištenjem jedinstvenog kamenog plašta koji se od partera uzdiže prema zelenilu artikuliran je objedinjavajući odnos sa površinom rive. Odnosi između kamenog opločenja , zelenila i pergola oblikuju mikroambijente javnih prostora različitog karaktera. Novouspostavljeni urbani prostor oplemenjen je plutajućom pozornicom u formi prizemljenog oblaka. Konstrukcija nadstrešnice pozornice osmišljena je kao pneumatska struktura, koja svojim volumenom i svjetlosnim efektom u vecernjim satima aktivira razlicite djelove obale ovisno o svojoj poziciji. U skladu s predloženim rješenjem nove pergole na Paladi smještaju se u drugi plan poštivajući postojeći zeleni kontekst istočnog dijela obuhvata te oslobođajući vizuru prema prostoru luke.